Homoljski med Miladinović

Prirodni med sa Homoljskih planina kao hrana i lek 065 / 89 45 789

Bagremov med može pomoći u lečenju Alchhajmerove bolesti i raka

Reklama 1Potencijalne biološke aktivnosti bagremovog meda

Nedavni napredak u istraživanju funkcionalne hrane( Funkcionalna hrana je ona hrana čije biološke karakteristike pozitivno utiču na naše zdravlje i na pojedine telesne funkcije) sve više postaju područje od velikog interesa, jer ova vrsta hrane utiče na ljudsko zdravlje i aktivnosti. Funkcionalna hrana je vrsta hrane koja unapređuje zdravu kulturu ishrane i mogućnosti prevencije bolesti unosom namirnica sa povećanom hranjljivom vrednosti,a med spada u takvu vrstu namirnica.

Bagremov med potiče od nektara sa cveta istoimenog drveta koji sakupljaju mednonosne pčele i prerađuju  u košnici pa mu otuda potiče i ime. Ovaj pregled se fokusira na potencijalne biološke aktivnosti Bagremovog meda koji uključuje kvalitet, antioksidativno dejstvo, imuno-neuromodulatorno dejstvo, antiproliferativnih i neuroloških svojstava u in vitro i in vivo nivoima.

Na osnovu našeg pregleda, Bagremov med je uzevši u obzir različita istraživanja – visoke čistoće, sadrži neke od bitnih bioaktivnih spojeva u rasponu od vitamina, fenola, flavonoida i masnih kiselina. 

Bagremov med je veoma hranlljiva namirnica  sa jakim anti-oksidantivnim dejstvom  i ima velike imuno-neuromodulatorne potencijale pa se stoga može smatrati potencijalnim kandidatom za prevenciju i lečenje od raka.

Neurološki, može se smatrati kao održivo terapeutsko sredstvo u upravljanju Alzheimerovom bolesti.

Frontiers in Bioscience: A virtual library of medicine

 

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: